September 11–17, 2022

Sunday, September 11

Saint of the Day: Saint Theodora of Alexandria (d.491)

Reading 1: Ex 32:7-11, 13-14

Responsorial Psalm: Ps 51:3-4, 12-13, 17, 19

Reading 2: 1 Tm 1:12-17

Alleluia: 2 Cor 5:19

Gospel: Lk 15:1-32

Alternate Gospel: Lk 15:1-10

Monday, September 12

Saint of the Day: Saint Guy of Anderlecht (950-1012)

Reading 1: 1 Cor 11:17-26, 33

Responsorial Psalm: Ps 40:7-8A, 8B-9, 10, 17

Alleluia: Jn 3:16

Gospel: Lk 7:1-10

Tuesday, September 13

Saint of the Day: Saint John Chrysostom (347-407)

Reading 1: 1 Cor 12:12-14, 27-31A

Responsorial Psalm: Ps 100:1B-2, 3, 4, 5

Alleluia: Lk 7:16

Gospel: Lk 7:11-17

Wednesday, September 14

Saint of the Day: Saint Notburga (1265-1313)

Reading I: Nm 21:4B-9

Responsorial Psalm: 78:1Bc-2, 34-35, 36-37, 38

Reading II: Phil 2:6-11

Alleluia:

Gospel: Jn 3:13-17

Thursday, September 15

Saint of the Day: Saint Catherine of Genoa (1447-1510)

Reading 1: 1 Cor 15:1-11

Responsorial Psalm: Ps 118:1B-2, 16Ab-17, 28

Sequence (Optional) - Stabat Mater: "

Alleluia: "

Gospel: Jn 19:25-27

Gospel: Lk 2:33-35

Friday, September 16

Saint of the Day: Saint Cyprian (d.258)

Reading 1: 1 Cor 15:12-20

Responsorial Psalm: Ps 17:1Bcd, 6-7, 8B And 15

Alleluia: Mt 11:25

Gospel: Lk 8:1-3

Saturday, September 17

Saint of the Day: Saint Robert Bellarmine (1542-1621)

Reading 1: 1 Cor 15:35-37, 42-49

Responsorial Psalm: Ps 56:10C-12, 13-14

Alleluia: Lk 8:15

Gospel: Lk 8:4-15